TÄYDELLINEN KIERROS | Tuomo Rosenlund ja Johanna Pohjavirta | 28.11.-13.12.2015

Työpari Tuomo Rosenlund & Johanna Pohjavirta

Tuomo Rosenlund ja Johanna Pohjavirta ovat tehneet nimimerkillä Pohjavirta & Rosenlund digitaalisia grafiikanteoksia vuodesta 2009. He yhdistävät teoksissaan piirustusta, valokuvaa ja digitaalista kuvankäsittelyä. Teokset valmistetaan mustesuihkuvedoksina taidekartongille.

Pohjavirran ja Rosenlundin kuvien lähtökohdat löytyvät usein luonnosta, puista ja maisemista. He haluavat myös liikkua mielen iloisella ja positiivisella puolella, teokset tavoittelevat harmoniaa ja tasapainoa. Teosten sisältö muodostuu valokuvallisten, ”todellisten”, ja piirustuksellisten, ”vapaiden”, elementtien kohtaamisesta, joka synnyttää katsojalle visuaalisen leikin kuvan sisälle. Piirretyt kuvat asetetaan valokuvan maailmaan, ja erilaiset todellisuudet sulautuvat yhtenäiseksi kuvaksi. Samanlaista visuaalista tehostetta käytetään usein mm. mangassa, eli japanilaisessa sarjakuvassa, jossa pelkistetysti piirrettyjen hahmojen taustat ovat tehty valokuvan tarkoiksi. Tällä pyritään helpottamaan samaistumista tarinoiden hahmoihin, ja annetaan myös katsojalle tilaa tulkita hahmoa haluamallaan tavalla. Pohjavirran ja Rosenlundin pyrkimys on samankaltainen, kuvia voi katsoa yksityiskohtaisen tarkasti ja vapaasti tulkiten, erilaiset elementit toimivat symbioosissa, ne korostavat omaa olemustaan vastakohtaisuudessaan.

Tuomo Rosenlund on syntynyt Lempäälässä vuonna 1976. Hän on opiskellut kuvataidetta Porin Taidekoulussa ja TAMK:ssa Tampereella, ja työskennellyt päätoimisena kuvataiteilijana vuodesta 2004. Rosenlund on pitänyt 26 yksityisnäyttelyä, joista viimeisimmät olivat Galerie Art Room:ssa Helsingissä, Centro Cultural Borgesissa Buenos Airesissa ja K-15 Galleri:ssa Tukholmassa. Hän on osallistunut yli 50 yhteis- ja ryhmänäyttelyyn useissa eri Euroopan maissa, sekä myös Lähi-Idässä ja Etelä-Amerikassa.

Johanna Pohjavirta on syntynyt Porissa vuonna 1970. Hän on opiskellut kuvataidetta Porin Taidekoulussa ja TAMK:ssa Tampereella, sekä graafista suunnittelua TAIK:ssa, Satakunnan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa ja Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa. Lisäksi Pohjavirta on opiskellut valokuvausta Kankaanpään Taidekoulussa ja VVI:llä Tampereella. Pohjavirta on toiminut ammattivalokuvaajana vuodesta 1998. Hän perusti oman studionsa, Studio Dettanin Tampereen Pyynikille vuonna 2010. Hän on pitänyt kaksi yksityisnäyttelyä ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa.

Rosenlund ja Pohjavirta ovat Tampereella asuva ja työskentelevä avopari ja heillä on kaksi lasta.

 

INVENTAARIO | Noomi Ljungdell 07.–22.11.2015

Inventaario on näyttely, joka sisältää kaikki taiteilijan lapsuudenkodista löytyvät esineet. Lähes kaksi vuotta kestäneen työskentelyn aikana Ljungdell on valokuvannut ja luetteloinut lapsuudenkotinsa asuintiloista jokaisen tavaran.

Näyttelyn teokset ovat päällekkäisvalotettuja valokuvia, joissa kuvattujen esineiden ohuet kerrostumat peittävät toinen toisensa näkyvistä. Lopputulokset muistuttavat lentoasemien läpivalaisukuvia tai hentoja vesivärimaalauksia. Kuvattu irtaimisto on jaoteltu luokittain eri teoksiksi. Kuvatut kategoriat ja asioiden määrät tulevat esiin teosnimissä: Kaikki huoneet (10), Valaisimet (28) tai Koriste-esineet (128).

Ljungdell itse kirjoittaa: ”Pyrin tällä tekniikalla hävittämään näkyvistä esineiden tunnistettavat piirteet ja luomaan valokuvan, joka samaan aikaan sekä näyttää että peittää kuvatut esineet. Minua kiehtoo ajatus siitä, että yksi kuva pitäisi sisällään kaiken. Tavaroiden lisäksi tuohon yhteen kuvaan kiteytyy myös koko lapsuuteni muistoineen ja merkityksineen.” Ljungdell viittaa teokseen 16945 (kuva), jossa päällekkäisvalotettuna on kaikki irtaimisto. Tekstiteos 16945 (luettelo) listaa kaikki kuvatut kohteet aakkosjärjestyksessä toimien samalla sisällysluettelona koko näyttelylle.

Kuvauskohteeksi lapsuudenkoti valikoitui saatavuutensa vuoksi. Se on myös esimerkki tyypillisestä keskiluokkaisesta kodista ja siitä tavaramäärästä, jota länsimainen ihminen ympärillään säilyttää. Ljungdell kirjoittaa: “Koen, että tämä materian visuaalinen kansioiminen ja monen kuvan yhdistäminen yhdeksi kuvaksi on minulle keino purkaa kulutuskulttuurin ja tavarapaljouden aiheuttamaa ahdistusta ja toisaalta muuttaa yksittäisten esineiden paljous yksinkertaisiksi ja pelkistetyksi kuviksi.”

Inventaarion työskentelyprosessissa Ljungdellia kiinnosti erityisesti hankkeen laajuus ja kuvaamisen mekaanisuus, jossa hän lähes koneen tavoin vaihtoi kameran eteen esineen toisensa perään. Yksi työskentelyn haasteista oli kuvaamisen yksitoikkoisuutta vastaan taisteleminen. Varsinaiset kuvat syntyivät vasta myöhemmin tietokoneella. Tekoprosessissa onkin Ljungdellin työskentelylle tyypillistä meditatiivisuutta ja toistoa.

Noomi Ljungdell (s.1979) on helsinkiläinen valokuvataiteilija, jonka työskentelyn lähtökohdat ovat pääosin käsitteellisiä. Ljungdell käyttää teoksissaan valokuvaa, tekstiä ja installaatioita. Sisällöllisesti hänen teoksensa käsittelevät usein jotakin tiettyä paikkaa, paikassa olemista ja kokemuksen jakamattomuutta. Valokuvassa Ljungdellia kiinnostavat peittämisen, näyttämisen ja osiin purkamisen kysymykset ja hän pyrkii kyseenalaistamaan valokuvaa välineenä, etenkin sen sidoksellisuutta aikaan ja kuvauskohteeseen. Ljungdellin teoksissa katsojalle annetaan aktiivinen rooli teosten valmistajina ja aktiivisena merkitysten tuottajana.