AVOIN NÄYTTELY | 13.04.-28.04.2013

Avoin näyttely on Porin Taiteilijaseuran kaikille satakuntalaisille taiteilijoille ja taideopiskelijoille P-galleriassa järjestämä jurytetty näyttely. Näyttely pidetään Porin Taiteilijaseuran P-galleriassa 13.04.-28.04.2013 välisenä aikana.

 

Taiteilijatapaaminen
Näyttelyn taiteilijat ovat tavattavissa P-galleriassa sunnuntaina 28.04.2013 kello 14-16 välisenä aikana. Taiteilijat kertovat omista teoksistaan ja taiteentekemisen prosesseistaan. Tilaisuuten on vapaa pääsy ja se on kaikille avoin.

 

Jurytys laajasta tarjonnasta
Näyttelyyn saivat tarjota teoksiaan Satakunnassa asuvat tai Satakunnasta lähtöisin olevat kuvataiteilijat ja kuvataiteen opiskelijat. Yhteensä näyttelyjurytykseen toi teoksiaan 26 taiteilijaa ja näyttelyyn mukaan heistä valittiin 14. Jokainen taiteilija sai tarjota jurytykseen kolme teosta tai teossarjaa. Näyttelyyn tarjotusta noin 80 teoksesta näyttelyyn päätyi 21. Jurytys tapahtui suoraan teosten perusteella. Näyttelyn jurytti Porin Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta.

Näyttelyssä ovat mukana seuraavat taiteilijat: Tapio Haapala, Kati Heljakka, Katriina Heikola, Ulla Kannisto, Esko Lindroos, Emma Marjamäki, Irma Mörä, Heli Piittala-Virtanen, Samu Raatikainen, Pirkko Rajahalme, Terttu Suominen, Jonna Tanskanen, Milla Tuomiluoma ja Heli Väisänen.

 

Kohtaamisia näyttelyssä
Osa näyttelyyn valituista taiteilijoista kokoontui P-galleriassa näyttelyn avajaispäivänä keskustelemaan Avoimesta näyttelystä, teoksistaan, oman taiteensä lähtökohdista ja prosesseista. Keskustelu laajeni lopulta sivuamaan yleisesti Porin kulttuurielämää, taiteilijaseuratoimintaa ja yleisesti elämää taiteen parissa. Mukana keskusteluissa olivat taiteilijat Milla Tuomiluoma, Pirkko Rajahalme, Jonna Tanskanen ja Esko Lindroos.

Kaikkien keskustelussa mukana olleiden taiteilijoiden teosten lähtökohdat nousevat hyvin erilaisista lähtökohdista, mutta kaikilla työskentelyssä lähtökohdat tasapainottelivat tunteen ja havainnon välimaastossa. Lindroos totesi tärkeimmäksi maisemalähtöisen tarkkailun kautta esiin nousevat havainnot elämisen jäljistä esimerkiksi arkkitehtuurissa. Ne inspiroivat tekemään erilaisia materiaalikokeiluja ja stuktuureita. Rajahalme luottaa työskentelyssään intuitioon, joka johdattaa alitajunnasta nousevat tarinat osaksi tekemisprosessia. Tärkeää hänelle työskentelyssä on tekemisen ilo. Tanskasta kiinnostaa taiteessa tällä hetkellä ihminen. Moniulotteisen ja luontevan viivan kautta figuureihin pohjautuvat teokset muuntuvat voimakkaiksi kertomuksiksi. Tuomiluomalle omin tapa työskennellä on suoraan tunteen pohjalta ja hän kokee vahvan värinkäytön luontevaksi ilmaisukeinoksi välittää katsojalle välitön tunnelma maalausprosessin tunnekokemuksista.

Avoimen näyttelyn mahdollistamaa useiden taiteilijoiden teosten vuoropuhelua taiteilijat pitivät tärkeänä keinona katsoa myös omia teoksiaan uudesta näkökulmasta. Yhteisnäyttelyssä teokset muodostavat toisiinsa peilaten aivan uuden kokonaisuuden, jonka summa on suurempi kuin vain yksittäiset teokset. Taiteilijat näkivät myös ripustuksen tuovat teoksista esille aivan uudenlaisia tarinoita. Teoskokonaisuuksista on taiteilijoiden mukaan havaittavissa jonkinlaista ajan henkeä, mikä muodostuu niin teknisistä kuin sisällöllisistäkin ulottuvuuksista. Keskustelussa todettiin monien taiteilijoiden olevan useasti samanaikaisesti kiinnostuneita joistakin tietyistä teemoista tai käsittelevän teemoja tietyillä tekniikoilla tai menetelmillä. Taiteilijat totesivat Avoimen näyttelyn olevan myös hyvä mahdollisuus eri ikäisten ja taiteellisen uran eri vaiheessa olevien taiteilijoiden ja heidän teostensa kohtaamisille. Kohtaamisista muodostuu jälleen uusia merkityksiä lähestyä omaa taiteellista tekemistään eri näkökulmista.

Keskustelu jatkuu taiteilijatapaamisessa P-galleriassa sunnuntaina 28.04.2013 kello 14-16.

 

Satakunnan Kansan arvio Avoimesta näyttelystä. Oman keskustelunavauksen P-gallerian tarpeellisuudesta ja näyttelyn tasosta avaa toimittaja Helena Laine Satakunnan Kansa -lehden arviossa Avoimesta näyttelystä 26.04.2013.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *