Mielenrauhaa | Tiina Stenman | 26.4.-12.5.2019

Tiina Stenman_Rauha sisälläni_öljyväri_2019
Tiina Stenman, Rauha sisälläni, öljyväri, 2019

Sisäinen rauha on varmasti jokaisen ihmiselämän yhtenä tavoitteena. Tälläiselle lievästi levottomalle ihmiselle, jolla on aina monta rautaa tulessa, ja jonka mielestä tasaisuus tarkoittaa helposti tylsää, rauhan kokeminen on haasteellista. Merkillistä mielestäni on, että meidät on ohjelmoitu nukkumaan noin kolmasosa elämästämme. Kun paljon olisi koettavaa, ihmeteltävää ja opittavaa, tuntuu tuo nukuttu aika lähes hukkaan heitetyltä. Tosin monella niin kuin itsellänikään tuo kahdeksan unituntia vuorokaudessa ei yleensä ikinä toteudu. Mitä kaikkea ihminen ehtisi tekemäänkään elämänsä aikana, jos ei tarvisi nukkua?

Kaikessa elämän hektisyydessä eli fysioterapia-alan yrittäjänä, kahden aktiivisen nuoren / lähes aikuisen pojan äitinä, aviovaimona, iäkkäiden vanhempien tyttärenä, tärkeän oman ajan saaminen kalenteriin aiheuttaa myös haastetta.Kansainvälisen tutkimuksenkin perusteella on vahvaa näyttöä taiteen merkityksestä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Fysioterapeuttina ymmärrän liikunnan ja liikkeen positiivisen vaikutuksen ihmiselle ja kansanterveydelle, mutta olen taiteentekijänä ja kokijana alkanut enenevässä määrin ymmärtää myös kulttuurin ja taiteen hyvää tekevän vaikutuksen.Mikä onkaan parempaa terapiaa mielelle, kun uppoutua jonkinlaiseen transsiin maalausta tehdessä; siinä painuu stressit ja huoletkin hetkeksi taka-alalle. Tai yhtälailla katsojan näkökulmasta, miten kiinnostavaa, innostavaa tai tyynyttävää voikaan olla ajatuksia herättävä taiteen kokemisen hetki.

Maalaustapani on vauhdikas. Mielestäni olen koloristi; pelaan väreillä, ja värit ovatkin minulle tärkeintä maalauksessa. En kovin tarkkaan suunnittele aihepiiriä enkä edes toteutustapaa, vaan kuva ikäänkuin muodostuu värien ja rytmin vuoropuheluna. Usein kääntelen teosta sitä tehdessäni, kunnes saan teoksen alusta ”otteen”.Nopeasta tekotavastani huolimatta maalauksistani huokuu usein jonkinlainen rauha, kauneus, maisemallisuus ja tilallisuus. Ihmishahmo tulee luontevasti maalaukseen ja läsnä on lähes aina valo. Ehkä värien lisäksi maalausteni toinen kantava voima on juuri valo.
Haluan tällä näyttelyllä tuoda esille taiteentekemisen positiivista vaikutusta ihmisen sisäiselle hyvinvoinnille ja suoda katsojalle rauhallisen, esteettisen kokemuksen; tuoda päivään hetken mielenrauhaa.

Tiina Stenman, Valovoimaa, öljyväri, 2019
Tiina Stenman, Valovoimaa, öljyväri, 2019
Tiina Stenman_Lipuja_öljyväri_2019
Tiina Stenman, Lipuja, öljyväri, 2019