P-galleria | GARDENIAS | 11.6. – 4.7.2021| Niina Villanueva & Eero Nives

Gardenias-näyttelyssä kaksi turkulaista kuvataiteilijaa esittelee viimeaikaisia veistämällä ja maalaamalla toteutettuja teoksiaan yhteisnäyttelyssä. Taiteilijoita yhdistää spontaani intuitioon pohjautuva työskentely sekä abstraktioon kallistuva tyyli, jossa taiteellisten aiheiden lähtökohtana toimii luonnossa esiintyvien voimien pohdinta ja tulkitseminen.

Gardenias on vertauskuvallinen paikka, jossa mielenmaisemaa hahmotellaan sinne istutettujen ja siellä kasvavien ajatusten kautta. Osa siellä kasvavista kasveista on karsittuja, osa kitukasvuisia ja osa kukkii täydellisesti, sesongista ja ilmastosta riippumatta. Tästä löyhästä mielen puutarhan ajatuksesta syntyy suuntaa antava johdattelu taiteellisille teemoille joista näyttely koostuu.

 

Eero Nives (s.1984) on vuonna 2012 Turun Taideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija.

”Taiteellinen työskentelyni tapahtuu veistämisen ja maalaamisen tekniikoilla. Teosteni aiheet pohjautuvat usein luontoon, jonka puoliabstrakti todellisuus kiehtoo minua. Monesti teoksissani on havaittavissa sarvia tai hampaita tai muita eläimellisiä viittauksia jotka taiteellisen prosessin ja itsetutkistelun kautta löytävät tiensä teoksiin. Pidän arvossa yksinkertaisia työskentelytapoja ja suhtaudun kunnioittavasti käsityön perinteisiin. Veistokseni ovat toteutettu manuaalisesti perinteisiä työkaluja käyttäen, ja maalaan materiaalitietoisesti pigmenttejä ja luonnollisia sideaineita sekoittaen.”

 

Niina Villanuevas.1984  on valmistunut kuvataiteilijaksi keväällä 2021 Turun taideakatemiasta.

”Työskentelyni tapahtuu öljymaalauksen ja keramiikan tekniikoilla. Teemat käsittelevät usein ihmisen suhdetta esineisiin, joiden rituaalista ulottuvuutta tutkin. Esineiden symboliikkaan liitettävien mielikuvien ja omien vapaiden tutkintojeni kautta syntyy keramiikkaa ja maalauksia joissa on yhtymäkohtia johonkin muinaiseen ja nykyhetkeen. Kuvaan teoksissani usein jonkinlaista rajaa tai siirtymää, tai olemisen kahta puolta. Työstäessäni maalauksia ja keramiikkaa pyrin jälkiin joiden tahallisuus ja tahattomuus on sattumanvaraista.”

Eero Nives,Linnut, 55x65 cm tempera kankaalle
Eero Nives,Linnut, 55×65 cm tempera kankaalle
Niina Villanueva,Gardenpot, keramiikka veistos, 45x35 cm, 2021
Niina Villanueva,Gardenpot, keramiikka veistos, 45×35 cm, 2021