SET & SETTING | Mari Hokkanen 24.07– 09.08.2015 

Set & setting on sarja lavastettuja self-portrait-valokuvia.

Sarjan jokainen kuva on oma pieni kohtauksensa. Kuvien tarinat käsittelevät maailmallisia ilmiöitä tragikomedian keinoin. Kuvat voivat ilmentää vakavia aiheita, mutta naivistinen toteutustapa ja eräänlainen sarjakuvamaisuus jättävät tilaa huumorille, joka pehmentää valittua tematiikkaa.

Kuvissa esiintyy päähenkilö, jonka kautta kohtaus tai tilanne voidaan lukea subjektiivisesti. Kuvat antavat tulkintapohjan, lähtötilanteen, joka lähemmin tarkasteltuna paljastaa uusia potentiaalisia tulkintoja kuville. Katsoja kutsutaan tutkimaan kuvan muuttuvia tarinoita tarkemmin.

Tyypillistä töilleni on mallien/päähenkilöiden kasvottomuus. Anonymiteetti, joka kuvaan luodaan kasvojen puuttumisen avulla, auttaa kuvan päähenkilön etäännyttämisessä, katsoja ei pääse varmistamaan kuvan tunnetilaa päähenkilön kasvoilta vaan hänen täytyy käyttää toisenlaisia reittejä tunteen/tilan tulkitsemiseksi.

Kuvien lavastaminen on leikkimielistä ja hauskaa. Se tuo tarinankerrontaan kameran ja päähenkilön lisäksi monta uutta muuttujaa, joiden avulla voin luoda uudenlaisia tiloja ja maailmoja. Näyttelyn nimi set & setting viittaa paitsi lavastettuihin maailmoihin myös ihmisten rakentamiin mielikuviin teosten tapahtumista.

Katsojana projisoimme palan sisäistä arvomaailmaamme teoksiin, näin teoksen tulkinta on viime kädessä edustus omasta mielenmaisemastamme.

En irtisano omaa arvomaailmaani kuvien tarinoista vaan käytän sitä vapaasti pohjana kuvieni tarinoille.

teokset on toteutettu melko naivistisissa, värikkäissä lavasteissa. Hyväksyykö katsoja epäaidon osaksi aitoa? Kuinka paljon katsojan oma tausta vaikuttaa tulkintaan? Löytääkö katsoja kollektiivisen tarinan vai katsooko hän kuvaa päähenkilön kautta?

Protagonistin kehokielen ja miljöön avulla luon tarinoita jotka kiinnostavat minua, joihin haluan ottaa kantaa ja joita näen ja koen maailmassa.